Для того щоб додати новину до якоїсь категорії потрібно в будь-якому місці новини:

  • написати [[Категорія:Назва_категорії]]
  • або написати назву категорії, виділити її та натиснути "Категорія" під текстовим полем.

Теми

Час

2005

Службові