III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

20 травня 2022

Присутні очно учасники конференції

18 травня в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка в очно-дистанційному режимі відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм».

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися директор коледжу, кандидат педагогічних наук Леся Валентинівна Крупіна та ректор Університету економіки в Бидгощі, професор ВСГ доктор Марек Хамот.

Фото на згадку на подвір'ї коледжу

Під час роботи конференції розглянули актуальні та змістовні доповіді потужної когорти науковців України:

  • доктора філософських наук, професора, академіка Української академії наук, директора департаменту освіти виконкому Кременчуцької міської ради, професора кафедри гуманітарних дисциплін Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка Геннадія Федоровича Москалика — «Історичні та життєві виклики до освіти України у 2022 році»;
  • доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки, методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Ганни Миколаївни Тимошко — «Сучасні тенденції розвитку комунікативної компетентності керівника закладу освіти у процесі підготовки до професійної діяльності в інклюзивному середовищі»;
  • доктора педагогічних наук, завідувача кафедрою історії правознавства та методики навчання, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Андрія Петровича Гриценка — «Формування професійної компетентності вчителів у ході впровадження модельних навчальних програм для базової загальної середньої освіти»;
  • доктора філологічних наук, професора, декана українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Костянтина Юрійовича Голобородька — «Дискурсивний престиж української мови як домінанта сучасного комунікативного простору»;
  • доктора філософських наук, професора кафедри теорії методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Влади Євгенівни Білогур — «Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна»;
  • кандидата педагогічних наук, заслуженого працівника освіти України, доцента Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмили Антонівни Чернікової — «Професійний розвиток педагогів у сучасних умовах».

Джерело

ред.